• ข่าวเด่น
หอการค้าจังหวัดตากร่วมกับสรรพกรพื้นที่ตาก จัดสัมมนาให้ความรู้ด้านภาษีอากรแก่ผู้ประกอบการที่เป็นนิติบุคคลในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดตาก ภายใต้หัวข้อเรื่อง “เจาะลึกภาษีอากรกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดตาก” - taksez.com

หอการค้าจังหวัดตากร่วมกับสรรพกรพื้นที่ตาก จัดสัมมนาให้ความรู้ด้านภาษีอากรแก่ผู้ประกอบการที่เป็นนิติบุคคลในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดตาก ภายใต้หัวข้อเรื่อง “เจาะลึกภาษีอากรกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดตาก”

 
วันจันทร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมอินทรคีรี5 โรงแรมอีโค่อินน์ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
หอการค้าจังหวัดตาก ร่วมกับสรรพกรพื้นที่ตาก จัดสัมมนาให้ความรู้ด้านภาษีอากรแก่ผู้ประกอบการที่เป็นนิติบุคคลในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดตาก ภายใต้หัวข้อเรื่อง “เจาะลึกภาษีอากรกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดตาก” โดยมีนายบรรพต ก่อเกียรติเจริญ ประธานกิตติมศักดิ์หอการค้าจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีเปิดงาน พร้อมด้วยสรรพกรพื้นที่ตาก เจ้าหน้าที่สรรพกร สมาชิกหอการค้าจังหวัดตาก ผู้ประกอบการรุ่นใหม่หอการค้าจังหวัดตาก ผู้ประกอบการ สถานประกอบการบัญชีเข้าร่วมการสัมมนาดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิติบุคคล และบุคคลทั่วไปที่สนใจ ทราบถึงสิทธิประโยชน์และหน้าที่ของนิติบุคคลที่ประกอบกิจการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ รวมทั้งการได้รับข้อมูลข่าวสารด้านกฎหมายภาษีอากรที่สอดคล้องและทันกับสถานการณ์ ของสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน จากผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายภาษีอากรโดยตรงของกรมสรรพากร
โดยได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรความชำนาญทางด้านกฎหมายภาษีอากร จากคุณมงคล ขนาดนิด ผู้อำนวยการกองกฎหมาย กรมสรรพกร มาบรรยายในหัวข้อ “กฎหมายภาษีอากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้นิติบุคคลภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่ม (อัตราร้อยละ 0)”

Font size
A+ A A-

Share:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


เกี่ยวกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ

ส่วนงาน เขตพัฒนา ศก.พิเศษปฎิทินกิจกรรม

ดาวน์โหลด

เอกสารการประชุม


แบบสำรวจออนไลน์

ข้อมูลที่นำเสนอบนเว็บไซต์ TAKSEZ มีประโยชน์ต่อท่านมากน้อยเพียงใด ?

ข่าวล่าสุด

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

  • 7

    กำลังใช้งาน
  • 340

    ผู้ชมวันนี้
  • 2,769,883

    ผู้ชมทั้งหมด


สำหรับผู้ดูแลระบบ

QRCode taksez.com

qrcode taksez

Search from

taksez.com google.com