• ข่าวเด่น
กรมธนารักษ์ เผยความคืบหน้าโครงการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ : Special Economic Zones) - taksez.com

กรมธนารักษ์ เผยความคืบหน้าโครงการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ : Special Economic Zones)

ความคืบหน้าโครงการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ : Special Economic Zones)

ได้มีการจัดให้เช่าแล้ว จำนวน 5 พื้นที่ 6 แปลง ประกอบด้วย 1) จัดให้การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเช่า 2 แปลง 2) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาเช่า 1 แปลง และ 3) จัดให้เอกชนเช่า 3 แปลง 

สำหรับในปี 2565 มีการเปิดประมูลโครงการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจำนวน 3 พื้นที่ ประกอบด้วยเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก หนองคาย และมุกดาหาร ซึ่งมีผู้ยื่นเอกสารการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก จำนวน 1 ราย คือ กิจการร่วมค้า อินเตอร์-ยูเวิร์ค และในการประชุมคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ (กพศ.) ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2565 ได้มีมติเห็นชอบผลการคัดเลือกของคณะทำงานสรรหาคัดเลือก เจรจา และกำกับติดตามการดำเนินการของผู้ลงทุนในที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ตก. 590 (บางส่วน) ตำบลสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เนื้อที่ประมาณ 1,076 – 1 – 90.70 ไร่ โดยให้กิจการร่วมค้า อินเตอร์-ยูเวิร์ค เป็นผู้ได้รับสิทธิพัฒนาในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก และกรมธนารักษ์ได้มีหนังสือแจ้งให้ กิจการร่วมค้า อินเตอร์-ยูเวิร์ค มารับปฏิบัติตามเงื่อนไขภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากทางราชการ เพื่อพิจารณาดำเนินการลงนามสัญญาเช่าที่ราชพัสดุต่อไป ทั้งนี้ จะครบกำหนดปฏิบัติตามเงื่อนไขในวันที่ 2 ธันวาคม 2565 หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวถือว่า กิจการร่วมค้า อินเตอร์-ยูเวิร์ค ไม่ยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ทางราชการกำหนด สำหรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดหนองคายและมุกดาหาร จะดำเนินการเปิดประมูลสรรหาผู้ลงทุนต่อไป

Font size
A+ A A-

Share:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


เกี่ยวกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ

ส่วนงาน เขตพัฒนา ศก.พิเศษปฎิทินกิจกรรม

ดาวน์โหลด

เอกสารการประชุม


แบบสำรวจออนไลน์

ข้อมูลที่นำเสนอบนเว็บไซต์ TAKSEZ มีประโยชน์ต่อท่านมากน้อยเพียงใด ?

ข่าวล่าสุด

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

  • 4

    กำลังใช้งาน
  • 372

    ผู้ชมวันนี้
  • 2,966,527

    ผู้ชมทั้งหมด


สำหรับผู้ดูแลระบบ

QRCode taksez.com

qrcode taksez

Search from

taksez.com google.com