• ข่าวเด่น
ข้อมูลพื้นฐาน - taksez.com

ข้อมูลพื้นฐาน

อำนาจหน้าที่

(1) กำหนดแนวทางการอนุรักษ์และป้องกันผลกระทบจากการพัฒนาในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ทั้งทางด้านคุณภาพชีวิต ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และด้านวัฒนธรรมประเพณี 

(2) จัดกิจกรรมสืบสานการอนุรักษ์วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีพื้นบ้าน และการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากและพื้นที่ใกล้เคียง 

(3) จัดกิจกรรมส่งเสริมการสานความสัมพันธ์บ้านพี่เมืองน้อง (Sister City) ระหว่างจังหวัดตาก และจังหวัดเมียวดี สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 

(4) กำหนดแนวทางและแผนการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษตาก

(5) ให้คณะทำงานฯ จัดประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้าและปัญหาอุปสรรคของการดำเนินงาน และรายงานผลให้คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากทราบเป็นประจำทุกสัปดาห์

(6) ปฏิบัติภารกิจอื่นใดตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดตากมอบหมายFont size
A+ A A-

เกี่ยวกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ

ส่วนงาน เขตพัฒนา ศก.พิเศษปฎิทินกิจกรรม

ดาวน์โหลด

เอกสารการประชุม


แบบสำรวจออนไลน์

ข้อมูลที่นำเสนอบนเว็บไซต์ TAKSEZ มีประโยชน์ต่อท่านมากน้อยเพียงใด ?

ข่าวล่าสุด

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

  • 6

    กำลังใช้งาน
  • 348

    ผู้ชมวันนี้
  • 2,966,503

    ผู้ชมทั้งหมด


สำหรับผู้ดูแลระบบ

QRCode taksez.com

qrcode taksez

Search from

taksez.com google.com