• ข่าวเด่น
ข้อมูลพื้นฐาน - taksez.com

ข้อมูลพื้นฐาน

อำนาจหน้าที่

(1) ดำเนินการตามแนวทางการจัดระบบการจ้างแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในลักษณะไป – กลับ และการจัดตั้งศูนย์บริการจุดเดียวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ด้านแรงงานต่างด้าว โดยครอบคลุมงานสาธารณสุข ตรวจคนเข้าเมือง การจัดสวัสดิการด้านแรงงานและค่าจ้างในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก

(2) ดำเนินการจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมพัฒนาฝีมือแรงงานไทยและต่างด้าวในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก

(3) ให้คณะทำงานฯ จัดประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้าและปัญหาอุปสรรคของการดำเนินงาน และรายงานผลให้คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากทราบเป็นประจำทุกสัปดาห์

(4) ปฏิบัติภารกิจอื่นใดตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดตากมอบหมายFont size
A+ A A-

เกี่ยวกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ

ส่วนงาน เขตพัฒนา ศก.พิเศษปฎิทินกิจกรรม

ดาวน์โหลด

เอกสารการประชุม


แบบสำรวจออนไลน์

ข้อมูลที่นำเสนอบนเว็บไซต์ TAKSEZ มีประโยชน์ต่อท่านมากน้อยเพียงใด ?

ข่าวล่าสุด

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

  • 5

    กำลังใช้งาน
  • 339

    ผู้ชมวันนี้
  • 2,966,494

    ผู้ชมทั้งหมด


สำหรับผู้ดูแลระบบ

QRCode taksez.com

qrcode taksez

Search from

taksez.com google.com