• ข่าวเด่น
ข้อมูลพื้นฐาน - taksez.com

ข้อมูลพื้นฐาน

อำนาจหน้าที่

(1) พิจารณาเพื่อหาแนวทางการให้สิทธิประโยชน์ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ทั้งที่เกี่ยวกับภาษีอากรและมิใช่ภาษีอากรสำหรับการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากที่เหมาะสมเพิ่มเติม
(2) จัดตั้งและขับเคลื่อนศูนย์บริการจุดเดียวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ด้านการลงทุน ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก
(3) ให้คณะทำงานฯ จัดประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้าและปัญหาอุปสรรคของการดำเนินงาน และรายงานผลให้คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากทราบเป็นประจำทุกสัปดาห์
(4) ปฏิบัติภารกิจอื่นใดตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดตากมอบหมาย
Font size
A+ A A-

เกี่ยวกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ

ส่วนงาน เขตพัฒนา ศก.พิเศษปฎิทินกิจกรรม

ดาวน์โหลด

เอกสารการประชุม


แบบสำรวจออนไลน์

ข้อมูลที่นำเสนอบนเว็บไซต์ TAKSEZ มีประโยชน์ต่อท่านมากน้อยเพียงใด ?

ข่าวล่าสุด

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

  • 4

    กำลังใช้งาน
  • 498

    ผู้ชมวันนี้
  • 2,917,796

    ผู้ชมทั้งหมด


สำหรับผู้ดูแลระบบ

QRCode taksez.com

qrcode taksez

Search from

taksez.com google.com