เข้าสู่ระบบ   สมัครสมาชิก
ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เข้าพบปะและมอบนโยบายให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรมโครงการการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้และจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุแก่ส่วนราชการผู้ใช้ประโยชน์ ที่จัดขึ้นโดยสำนักงานธนารักษ์ จังหวัดตาก - taksez.com

ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เข้าพบปะและมอบนโยบายให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรมโครงการการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้และจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุแก่ส่วนราชการผู้ใช้ประโยชน์ ที่จัดขึ้นโดยสำนักงานธนารักษ์ จังหวัดตาก

  วันที่ ๑๓ กันยายน  ๒๕๖๐  เวลา ๑๓.๓๐ น. นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เข้าพบปะและมอบนโยบายให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรมโครงการการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้และจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุแก่ส่วนราชการผู้ใช้ประโยชน์ ที่จัดขึ้นโดยสำนักงานธนารักษ์ จังหวัดตาก ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก อ.แม่สอด จ.ตาก 
    
 ทั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ที่ราชพัสดุของหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดตาก พร้อมทั้ง ให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการที่ราชพัสดุ และเกิดประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้อย่างถูกต้องต่อไป
Font size
A+ A A-

Share:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

govenor ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก

นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์

ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก


เกี่ยวกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ

ส่วนงาน เขตพัฒนา ศก.พิเศษปฎิทินกิจกรรม

ดาวน์โหลด

เอกสารการประชุม


แบบสำรวจออนไลน์

ข้อมูลที่นำเสนอบนเว็บไซต์ TAKSEZ มีประโยชน์ต่อท่านมากน้อยเพียงใด ?

ข่าวล่าสุด

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

  • 22

    กำลังใช้งาน
  • 105

    ผู้ชมวันนี้
  • 238,681

    ผู้ชมทั้งหมด


สำหรับผู้ดูแลระบบ

QRCode taksez.com

Search from

taksez.com google.com