เข้าสู่ระบบ   สมัครสมาชิก
ตาก - เมียวดี จัดประชุมคณะทำงานเสริมสร้างความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง (Sister City )ครั้งที่ 2/2560 - taksez.com

ตาก - เมียวดี จัดประชุมคณะทำงานเสริมสร้างความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง (Sister City )ครั้งที่ 2/2560

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2560 เวลา 10.30 น. ที่ ห้องประชุมร้าน City Home อำเภอเมืองเมียวดี จังหวัดเมียวดี ประเทศเมียนมา นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานร่วมกับนายอูทูหลิ่น ผู้ว่าราชการจังหวัดเมียว กล่าวเปิดการประชุมคณะทำงานเสริมสร้างความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง (Sister City) ระหว่าง จังหวัดตากและจังหวัดเมียวดี ครั้งที่ 2/2560 โดยได้มอบหมายให้ นายสุทธา สายวาณิช ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ประธานคณะทำงานฯจังหวัดตาก กับ อูเทจ่อ รองผู้วาราชการจังหวัดเมียวดี ประธานคณะทำงานฯจังหวัดเมียวดี ดำเนินการประชุมคณะทำงานฯของทั้งสองฝ่ายเพื่อร่วมหารือถึงการกำหนดแนวทางการทำงานร่วมกัน โดยครั้งนี้ทางจังหวัดเมียวดีเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม สำหรับข้อหารือในที่ประชุมของฝ่ายจังหวัดตาก ประกอบด้วย การหารือเพื่อหาแนวทางการพิจารณาการขยายพื้นที่การใช้บัตรผ่านแดนชั่วคราว(Temporary Border Pass) กรณีการท่องเที่ยว 1 วัน(ไม่ค้างคืน) โครงการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานให้แก่แรงงานชาวเมียนมา ในพื้นที่จังหวัดตากและจังหวัดเมียวดีคณะทำงานเสริมสร้างความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง (Sister City) ระหว่างจังหวัดตากและจังหวัดเมียวดี
ในส่วนข้อหารือของฝ่ายจังหวัดเมียวดี ประกอบด้วย การส่งสินค้าออกไปยังประเทศเมียนมา โดยใช้ข้อตกลงองค์การการค้าโลก (WTO) ผ่านสะพานมิตรภาพไทย – เมียนมา การตรวจสอบคุณภาพสินค้าส่งออกประเภทผักและผลไม้ของไทย การขอเปลี่ยนแปลงห้วงเวลาในการนำเข้าข้าวโพดและพิจารณาการเพิ่มโควตาการนำเข้าผลผลิตทางการเกษตรของประเทศเมียนมาในระบบสหกรณ์มายังประเทศไทย แนวทางการส่งออกสินค้าผ่านแดน ประเภท กระเทียม ถั่ว หรืออื่นๆ ไปยังประเทศมาเลเซีย หรือประเทศสิงคโปร์ผ่านประเทศไทย การแจ้งเหตุ กรณี ไฟส่องสว่างบนสะพานมิตรภาพไทย - เมียนมามีปัญหา ความร่วมมือในการรักษาความสะอาดบริเวณสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา ความร่วมมือในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของทั้งสองประเทศ ความร่วมมือด้านกีฬาระหว่างจังหวัดตากและจังหวัดเมียวดี การดำเนินธุรกรรมทางการเงินของนักธุรกิจเมียนมา กรณี การถูกปิดบัญชีธนาคารไทยของผู้ประกอบการชาวเมียนมา และการใช้หนังสือเดินทาง (Passport) ในการเข้าสู่พื้นที่จังหวัดตากโดยไม่มีการตรวจลงตรา (Visa)
อย่างไรก็ตาม การประชุมคณะทำงานฯดังกล่าวจะเป็นกลไกการหารือที่สำคัญในการกำหนดทิศทางการดำเนินความสัมพันธ์และความร่วมมือในทุกมิติอันจะส่งผลสู่สร้างความเข้มเเข็งทางเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศต่อไป
Font size
A+ A A-

Share:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

govenor ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก

นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์

ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก


เกี่ยวกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ

ส่วนงาน เขตพัฒนา ศก.พิเศษปฎิทินกิจกรรม

ดาวน์โหลด

เอกสารการประชุม


แบบสำรวจออนไลน์

ข้อมูลที่นำเสนอบนเว็บไซต์ TAKSEZ มีประโยชน์ต่อท่านมากน้อยเพียงใด ?

ข่าวล่าสุด

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

  • 21

    กำลังใช้งาน
  • 156

    ผู้ชมวันนี้
  • 239,077

    ผู้ชมทั้งหมด


สำหรับผู้ดูแลระบบ

QRCode taksez.com

Search from

taksez.com google.com