เข้าสู่ระบบ   สมัครสมาชิก
ตาก - เมียวดี จัดประชุมคณะทำงานเสริมสร้างความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง (Sister City ) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ - taksez.com

ตาก - เมียวดี จัดประชุมคณะทำงานเสริมสร้างความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง (Sister City ) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐

   วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๓๐ น. ที่ ห้องประชุมร้าน City Home อำเภอเมืองเมียวดี จังหวัดเมียวดี ประเทศเมียนมา นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานร่วมกับนายอูทูหลิ่น ผู้ว่าราชการจังหวัดเมียว กล่าวเปิดการประชุมคณะทำงานเสริมสร้างความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง (Sister City) ระหว่าง จังหวัดตากและจังหวัดเมียวดี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ โดยได้มอบหมายให้ นายสุทธา  สายวาณิช ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ประธานคณะทำงานฯจังหวัดตาก กับ อูเทจ่อ รองผู้วาราชการจังหวัดเมียวดี ประธานคณะทำงานฯจังหวัดเมียวดี ดำเนินการประชุมคณะทำงานฯของทั้งสองฝ่ายเพื่อร่วมหารือถึงการกำหนดแนวทางการทำงานร่วมกัน โดยครั้งนี้ทางจังหวัดเมียวดีเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม

   สำหรับข้อหารือในที่ประชุมของฝ่ายจังหวัดตาก ประกอบด้วย  การหารือเพื่อหาแนวทางการพิจารณาการขยายพื้นที่การใช้บัตรผ่านแดนชั่วคราว(Temporary Border Pass) กรณีการท่องเที่ยว ๑ วัน (ไม่ค้างคืน) โครงการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานให้แก่แรงงานชาวเมียนมา ในพื้นที่จังหวัดตากและจังหวัดเมียวดีคณะทำงานเสริมสร้างความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง (Sister City) ระหว่างจังหวัดตากและจังหวัดเมียวดี

   ในส่วนข้อหารือของฝ่ายจังหวัดเมียวดี ประกอบด้วย การส่งสินค้าออกไปยังประเทศเมียนมา โดยใช้ข้อตกลงองค์การการค้าโลก (WTO) ผ่านสะพานมิตรภาพไทย – เมียนมา การตรวจสอบคุณภาพสินค้าส่งออกประเภทผักและผลไม้ของไทย การขอเปลี่ยนแปลงห้วงเวลาในการนำเข้าข้าวโพดและพิจารณาการเพิ่มโควตาการนำเข้าผลผลิตทางการเกษตรของประเทศเมียนมาในระบบสหกรณ์มายังประเทศไทย  แนวทางการส่งออกสินค้าผ่านแดน ประเภท กระเทียม ถั่ว หรืออื่นๆ ไปยังประเทศมาเลเซีย หรือประเทศสิงคโปร์ผ่านประเทศไทย การแจ้งเหตุ กรณี ไฟส่องสว่างบนสะพานมิตรภาพไทย -  เมียนมามีปัญหา ความร่วมมือในการรักษาความสะอาดบริเวณสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา ความร่วมมือในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของทั้งสองประเทศ ความร่วมมือด้านกีฬาระหว่างจังหวัดตากและจังหวัดเมียวดี การดำเนินธุรกรรมทางการเงินของนักธุรกิจเมียนมา กรณี การถูกปิดบัญชีธนาคารไทยของผู้ประกอบการชาวเมียนมา และการใช้หนังสือเดินทาง (Passport) ในการเข้าสู่พื้นที่จังหวัดตากโดยไม่มีการตรวจลงตรา (Visa)

  อย่างไรก็ตาม การประชุมคณะทำงานฯดังกล่าวจะเป็นกลไกการหารือที่สำคัญในการกำหนดทิศทางการดำเนินความสัมพันธ์และความร่วมมือในทุกมิติอันจะส่งผลสู่สร้างความเข้มเเข็งทางเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศต่อไป
Font size
A+ A A-

Share:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

govenor ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก

นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์

ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก


เกี่ยวกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ

ส่วนงาน เขตพัฒนา ศก.พิเศษปฎิทินกิจกรรม

ดาวน์โหลด

เอกสารการประชุม


แบบสำรวจออนไลน์

ข้อมูลที่นำเสนอบนเว็บไซต์ TAKSEZ มีประโยชน์ต่อท่านมากน้อยเพียงใด ?

ข่าวล่าสุด

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

  • 14

    กำลังใช้งาน
  • 149

    ผู้ชมวันนี้
  • 239,070

    ผู้ชมทั้งหมด


สำหรับผู้ดูแลระบบ

QRCode taksez.com

Search from

taksez.com google.com