เข้าสู่ระบบ   สมัครสมาชิก
ตาก จัดคลินิกนักลงทุน เพิ่มศักยภาพเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก มุ่งสู่ประชาคมอาเซียน - taksez.com

ตาก จัดคลินิกนักลงทุน เพิ่มศักยภาพเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก มุ่งสู่ประชาคมอาเซียน

จังหวัดตากเดินหน้าส่งเสริมการค้า จัดคลินิกนักลงทุน เพิ่มศักยภาพเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก มุ่งสู่ประชาคมอาเซียนจังหวัดตากและการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากสู่ยุค Thailand 4.0 กำหนดจัดกิจกรรมส่งเสริมการค้าการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก คลินิกนักลงทุนภายใต้ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ระหว่างวันที่ 27-29 กรกฎาคม 2560 ที่ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน อำเภอแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

งานคลินิกนักลงทุน ตามกิจกรรมส่งเสริมการค้าการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากนั้น เป็นการกระตุ้นและสร้างโอกาสทางด้านการลงทุน ในพื้นที่ซึ่งเป็นที่น่าจับตามองจากอัตราการเจริญเติบโตของศักยภาพการลงทุนอย่างเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์การลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก การจัดกิจกรรมการให้บริการข้อมูลสำหรับนักลงทุน การจัดหาแหล่งเงินทุน และสิทธิประโยชน์ที่ได้รับ การจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) ระหว่างนักลงทุนทั่วไปทั้งไทยและต่างชาติ และการเสนอปัจจัยประกอบการสนับสนุนการลงทุน ด้านแรงงาน วัตถุดิบ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของนักลงทุนที่สนใจจะเข้ามาลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ในระหว่างวันที่ 27-29 กรกฎาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 10.30 – 21.00 น. ที่ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน อำเภอแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก สำหรับการจัดคลินิกนักลงทุนครั้งนี้  เป็นการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการนักลงทุนได้มีความรู้และเข้าใจปัจจัยต่างๆในการดำเนินธุรกิจในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ตลอดจนการเปิดโอกาสในธุรกิจอีกด้วย

ในงานนี้จะมีการนำเสนอกิจกรรมที่น่าสนใจหลากหลายกิจกรรม ไม่ว่าจะเป็นการบรรยายพิเศษหัวข้อเรื่อง “เปิดพื้นที่การลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก” โดย ผู้แทนจากกรมธนารักษ์ และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.),บรรยายพิเศษหัวข้อ “บีโอไอกับมาตรการส่งเสริมการลงทุน SMEs และการฟื้นฟูเศรษฐกิจภาคเหนือตอนล่างให้เติบโตอย่างยั่งยืน” โดย ผู้แทนจากศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาค 1 (เชียงใหม่ – พิษณุโลก) และการสัมมนา หัวข้อ “ทิศทางการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากสู่ยุค Thailand 4.0” โดย ผู้แทนส่วนราชการภายในจังหวัด บรรยายพิเศษหัวข้อ “ทิศทางการพัฒนาจังหวัดและการพัฒนากำลังคนเพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก” โดย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
พร้อมด้วย นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ, โครงการพระราชดำริ, นิทรรศการประชารัฐ, นิทรรศการด้านโครงสร้างพื้นฐานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก, นิทรรศการส่งเสริมการลงทุน, นิทรรศการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน, Workshop Product,งานแสดงระบบการขนส่งโลจิสติกส์, การจัดจำหน่ายสินค้าจากผู้ประกอบการ SMEsและสินค้าประชารัฐ, งานแสดงสินค้าการเกษตรและสินค้า OTOP จากผู้ประกอบการทั่วประเทศ, งานแสดงอุตสาหกรรมกิจการกลุ่มเป้าหมาย การลงพื้นที่ศึกษาดูงานพื้นที่การลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากและการแนะนำการลงทุนจากเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

ทั้งนี้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานจะได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในด้านต่างๆ ซึ่งถือเป็นแหล่งข้อมูลให้ทราบถึงข้อมูลการลงทุนพื้นฐาน โครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สิทธิประโยชน์สำหรับผู้ลงทุน ตลาดนัดพบแรงงาน ที่ปรึกษาด้านการลงทุนโดยผู้เชี่ยวชาญและผู้มีประสบการณ์ และข้อมูลในทุกมุมมองของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากอีกมากมาย
  งานนี้ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้ที่สนใจร่วมเดินหน้าเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก มุ่งสู่ประชาคมอาเซียนจังหวัดตากและการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากสู่ยุค Thailand 4.0
 
Font size
A+ A A-

Share:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

govenor ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก

นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์

ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก


เกี่ยวกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ

ส่วนงาน เขตพัฒนา ศก.พิเศษปฎิทินกิจกรรม

ดาวน์โหลด

เอกสารการประชุม


แบบสำรวจออนไลน์

ข้อมูลที่นำเสนอบนเว็บไซต์ TAKSEZ มีประโยชน์ต่อท่านมากน้อยเพียงใด ?

ข่าวล่าสุด

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

  • 23

    กำลังใช้งาน
  • 106

    ผู้ชมวันนี้
  • 238,682

    ผู้ชมทั้งหมด


สำหรับผู้ดูแลระบบ

QRCode taksez.com

Search from

taksez.com google.com