เข้าสู่ระบบ   สมัครสมาชิก
​ตาก จัดแถลงข่าวเปิด "คลินิกนักลงทุน 2017 " กิจกรรมส่งเสริมการค้าการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ที่ ห้างโรบินสันอำเภอแม่สอด จ.ตาก ในวันที่ 27 - 29 ก.ค.60 - taksez.com

​ตาก จัดแถลงข่าวเปิด "คลินิกนักลงทุน 2017 " กิจกรรมส่งเสริมการค้าการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ที่ ห้างโรบินสันอำเภอแม่สอด จ.ตาก ในวันที่ 27 - 29 ก.ค.60

วันที่ 17 กรกฎาคม 2560เวลา 16.00 น.  ที่ลานโปรโมชั่น ชั้น 2 ห้างสรรพสินค้าโรบินสันอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก นายสุทธา สายวาณิชย์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก  นายภาณุ ขันธ์แก้ว พาณิชย์จังหวัดตาก นายชวพันธ์  ชวเจริญพันธ์ ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  นายชัยวัฒน์ วุฒิธรรมวงศ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก เเละนายอำนาจ นันทหาร ประธานเครือข่ายธุรกิจเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก (BIZ CLUB SEZ TAK)  ร่วมแถลงข่าวเปิดงาน"คลินิกนักลงทุน 2017 "กิจกรรมส่งเสริมการค้าการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก  ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ที่จะจัดขึ้น ณ ห้างโรบินสันอำเภอแม่สอด จ.ตาก ตั้งแต่เวลา 10.30 – 21.00 น. ในวันที่ 27 - 29 กรกฎาคม 2560 โดยมีส่วนราชการ ภาคเอกชน เเละสื่อมวลชนหลายเเขนงเข้าร่วมการเเถลง

สำหรับการจัดงานคลินิกนักลงทุนมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์การลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก การจัดกิจกรรมการให้บริการข้อมูลสำหรับนักลงทุน การจัดหาแหล่งเงินทุน และสิทธิประโยชน์ที่ได้รับ การจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) ระหว่างนักลงทุนทั่วไปทั้งไทยและต่างชาติ และการเสนอปัจจัยประกอบการสนับสนุนการลงทุน ด้านแรงงาน วัตถุดิบ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของนักลงทุนที่สนใจจะเข้ามาลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ในงานนี้ จะมีการนำเสนอกิจกรรมที่น่าสนใจหลากหลายกิจกรรม ทั้งการสัมมนา การบรรยายพิเศษ โครงการพระราชดำริ, นิทรรศการประชารัฐ, นิทรรศการด้านโครงสร้างพื้นฐานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก, นิทรรศการส่งเสริมการลงทุน, นิทรรศการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน, Workshop Product, งานแสดงระบบการขนส่งโลจิสติกส์, การจัดจำหน่ายสินค้าจากผู้ประกอบการ SMEsและสินค้าประชารัฐ, งานแสดงสินค้าการเกษตรและสินค้า OTOP จากผู้ประกอบการทั่วประเทศ, งานแสดงอุตสาหกรรมกิจการกลุ่มเป้าหมาย การลงพื้นที่ศึกษาดูงานพื้นที่การลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก
 
ทั้งนี้จึงเรียนเชิญผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมงานในวันดังกล่าวได้ ซึ่งท่านจะได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในทุกมุมมองของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก พร้อมทั้งเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก มุ่งสู่ประชาคมอาเซียนจังหวัดตากและการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากสู่ยุค Thailand 4.0 ต่อไป
Font size
A+ A A-

Share:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

govenor ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก

นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์

ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก


เกี่ยวกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ

ส่วนงาน เขตพัฒนา ศก.พิเศษปฎิทินกิจกรรม

ดาวน์โหลด

เอกสารการประชุม


แบบสำรวจออนไลน์

ข้อมูลที่นำเสนอบนเว็บไซต์ TAKSEZ มีประโยชน์ต่อท่านมากน้อยเพียงใด ?

ข่าวล่าสุด

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

  • 32

    กำลังใช้งาน
  • 133

    ผู้ชมวันนี้
  • 238,709

    ผู้ชมทั้งหมด


สำหรับผู้ดูแลระบบ

QRCode taksez.com

Search from

taksez.com google.com