เข้าสู่ระบบ   สมัครสมาชิก
ตาก=ภาคเอกชน สภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก ร่วมประชุม “PHETCHABUN : The 3rd GATEWAY of LIMEC to GREEN TOURISM and AGRO INDUSTRY” - taksez.com

ตาก=ภาคเอกชน สภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก ร่วมประชุม “PHETCHABUN : The 3rd GATEWAY of LIMEC to GREEN TOURISM and AGRO INDUSTRY”

นายทวีกิจ จตุรเจริญคุณ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก , นายชัยวัฒน์ วิทิตธรรมวงศ์ ประธานอาวุโสสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก นำคณะภาคธุรกิจเอกชน คณะกรรมการสภาอุตสาหกรรม,จังหวัด ประกอบด้วยนายราเชนทร์ สุวรรณโชคสกุล รองประธานฯ , นายธวัชชัย ชิดชาญกิจ เลขาธิการฯ, นายอนุภัทร รัตนฉวี รองเลขาธิการฯและ นายพิชย์ วงศ์วิชิต นายทะเบียนฯ และทีมงานเดินทางไปร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดการประชุมนานาชาติระเบียงเศรษฐกิจ หลวงพระบาง อินโดจีน เมาะลำไย ครั้งที่ 3 เรื่อง “PHETCHABUN : The 3rd GATEWAY of LIMEC to GREEN TOURISM and AGRO INDUSTRY” “เพชรบูรณ์ : ประตูที่ 3 แห่ง LIMEC สู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และเกษตรอุตสาหกรรม” ซึ่งจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดย นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก= นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ในฐานะหัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 เป็นประธานเปิดการประชุมนานาชาติระเบียงเศรษฐกิจ หลวงพระบาง อินโดจีน เมาะลำไย (มะละแหม่ง)ครั้งที่ 3 และมีนายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ , นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (TCEB), นายวุฒิชัย โรจน์ทิพยรักษ์ ในฐานะประธานจัดงาน ตลอดจนสมาชิกจาก 2 รัฐ 2 แขวง และ 5 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง (พม่า ลาว ไทย) ร่วมประชุม รวมทั้งมีนักธุรกิจทั้งในประเทศ และกลุ่มชาติสมาชิกให้ความสนใจงานแสดงสินค้า LIMEC EXPO กันคึกคัก ซึ่งแผนที่ LIMEC ใหม่ หรือ “Third Gateway” มีการผนวกเส้นทางเพชรบูรณ์ ไชยะบุรี หลวงพระบาง ผ่านด่านนากระเซ็ง จ.เลย เข้ามาด้วย เพราะเป็นเส้นทางเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้านที่มีศักยภาพอีกเส้นทางหนึ่ง นอกเหนือจาก First Gateway บริเวณด่านชายแดนไทย=เมียนมา อ.แม่สอด จ.ตาก กับจังหวัดเมียวดี สหภาพเมียนมา และ Second Gateway ด่านภูดู่ จ.อุตรดิตถ์ เนื่องจากเพชรบูรณ์อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ เพียง 350 กม. และจากเพชรบูรณ์-หลวงพระบาง ผ่านด่านนากระเซ็ง ก็มีระยะทางรวม 500 กิโลเมตรเท่านั้น หากดึงศักยภาพของด่านนากระเซ็ง จ.เลย ออกมาพัฒนา ก็จะทำกลุ่ม LIMEC มีช่องทางเข้า-ออกเพิ่มอีก รวมเป็น 3 ช่องทาง ซึ่งแม้ว่าเพชรบูรณ์ไม่ใช่เมืองชายแดน แต่ถือว่าอยู่ในเส้นทาง East-West Economic Corridor และอยู่บนเส้นทาง Northeastern Economic Corridor อีกด้วย นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จ.พิษณุโลก ยังมีข้อตกลงด้านการศึกษาพร้อมสนับสนุนทุนการศึกษาจำนวน 50 ทุนแก่นักเรียนบนเส้นทาง LIMEC อีกด้วย สำหรับจังหวัดตาก อยู่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ บนเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจ EWEC และศูนย์กลาง AEC ที่เป็นจุดเชื่อมโยง ในภูมิภาค
Font size
A+ A A-

Share:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

govenor ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก

นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์

ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก


เกี่ยวกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ

ส่วนงาน เขตพัฒนา ศก.พิเศษปฎิทินกิจกรรม

ดาวน์โหลด

เอกสารการประชุม


แบบสำรวจออนไลน์

ข้อมูลที่นำเสนอบนเว็บไซต์ TAKSEZ มีประโยชน์ต่อท่านมากน้อยเพียงใด ?

ข่าวล่าสุด

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

  • 3

    กำลังใช้งาน
  • 112

    ผู้ชมวันนี้
  • 245,997

    ผู้ชมทั้งหมด


สำหรับผู้ดูแลระบบ

QRCode taksez.com

Search from

taksez.com google.com