เข้าสู่ระบบ   สมัครสมาชิก
พ่อเมืองตาก ร่วม ผู้แทนองค์การค้าและนักธุรกิจ 3 ประเทศ ประชุมนานาชาติ ระเบียงเศรษฐกิจ หลวงพระบาง อินโดจีน เมาะลำไย(มะละแหม่ง) ครั้งที่ 3 - taksez.com

พ่อเมืองตาก ร่วม ผู้แทนองค์การค้าและนักธุรกิจ 3 ประเทศ ประชุมนานาชาติ ระเบียงเศรษฐกิจ หลวงพระบาง อินโดจีน เมาะลำไย(มะละแหม่ง) ครั้งที่ 3

พ่อเมืองตาก ร่วม ผู้แทนองค์การค้าและนักธุรกิจ 3 ประเทศ ประชุมนานาชาติ ระเบียงเศรษฐกิจ หลวงพระบาง อินโดจีน เมาะลำไย(มะละแหม่ง) ครั้งที่ 3 " Phetchabun : The 3 th Gataway of LIMEC " การค้าการลงทุน 5 ด้านในการประชุม LIMEC - เส้นทางสาย East-West Economic Corridor และเส้นทาง Northeastern Economic Corridor ซึ่งในอนาคตจะเป็นเส้นทางเชื่อมต่อ
สำคัญในภูมิภาคประชาคมอาเซียน จังหวัดตาก เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ประตู ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน Asean Economics Communit-AEC

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2560 จากการที่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ได้เดินทางเข้าร่วมประชุม "PHETCHABUN : The 3rd GATEWAY of LIMEC to GREEN TOURISM and AGRO INDUSTRY" : ประตูที่ 3 แห่ง " Phetchabun : The 3 th Gataway of LIMEC ที่ห้องประชุมมาหวิทบาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ จ.เพชรบรูณ์ ร่วมกับ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก และนายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยพิธีการประชุมนานาชาติระเบียงเศรษฐกิจ หลวงพระบาง อินโดจีน เมาะลำไย (มะละแหม่ง) LIMEC ครั้งที่ 3 เรื่อง "PHETCHABUN : The 3rd GATEWAY of LIMEC to GREEN TOURISM and AGRO INDUSTRY" ประตูที่ 3 แห่ง LIMEC สู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และเกษตรอุตสาหกรรม” เพื่อเป็นเวทีเชื่อมโยงและนำเสนอเส้นทางการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการเกษตรระหว่าง 3 ประเทศได้แก่ เมียนมา,ไทย,ลาว อย่างเป็นรูปธรรม ทางประเด็นทางการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว,การศึกษา,สุขภาพและโลจิสติกส์ ก่อให้เกิดการเจรจาทางการค้าการลงทุนระหว่างผู้ประกอบการบนเส้นทาง LIMEC ซึ่งเชื่อมโยงโดยระบบขับเคลื่อนภาครัฐในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงสิทธิประโยชน์ สิทธิพิเศษทางการค้า และการลงทุนสำหรับผู้ประกอบการในกลุ่มประเทศ LIMEC โดยการจัดประชุมฯในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบฯจากทาง TCEP การจัดงาน LIMEC นับว่าเป็นบทบาทศักยภาพของ กลุ่มประเทศ LIMEC ในด้านการเชื่อมต่อเส้นทางคมนาคม โดย เส้นทางสาย East-West Economic Corridor และเส้นทาง Northeastern Economic Corridor ซึ่งในอนาคตจะเป็นเส้นทางเชื่อมต่อสำคัญในภูมิภาคประชาคมอาเซียนได้พาดผ่านจังหวัดต่างๆ ในไทยหลายจังหวัด และจังหวัดตาก คือประตู อาเซียน นอกจากนี้ยังกล่าวถึงศักยภาพด้านการเกษตร แหล่งท่องเที่ยว วัฒนธรรมและความโดดเด่นด้านความเป็นเมืองเศรษฐกิจการค้าชายแดน ประตู ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน Asean Economics Communit-AEC ซึ่ง Phetchabun : The 3 th Gataway of LIMEC จะต้องมีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก จังหวัดตากเป็นจุดเชื่อมเส้นทาง ของเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก East-West Economic Corridor และเส้นทาง Northeastern Economic Corridor
Font size
A+ A A-

Share:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

govenor ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก

นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์

ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก


เกี่ยวกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ

ส่วนงาน เขตพัฒนา ศก.พิเศษปฎิทินกิจกรรม

ดาวน์โหลด

เอกสารการประชุม


แบบสำรวจออนไลน์

ข้อมูลที่นำเสนอบนเว็บไซต์ TAKSEZ มีประโยชน์ต่อท่านมากน้อยเพียงใด ?

ข่าวล่าสุด

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

  • 5

    กำลังใช้งาน
  • 108

    ผู้ชมวันนี้
  • 246,234

    ผู้ชมทั้งหมด


สำหรับผู้ดูแลระบบ

QRCode taksez.com

Search from

taksez.com google.com