เข้าสู่ระบบ   สมัครสมาชิก
รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมระดมความคิดเห็นในการวาง และจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดตาก ครั้งที่ ๑ - taksez.com

รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมระดมความคิดเห็นในการวาง และจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดตาก ครั้งที่ ๑

วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ นายสุทธา สายวาณิชย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมระดมความคิดเห็นในการวาง และจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดตาก ครั้งที่ ๑ ตามโครงการวาง และจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดตาก ที่ห้องประชุมโรงแรมอีโค่ อินน์  เขตเทศบาลนครแม่สอด จ.ตาก ทั้งนี้ เพื่อรองรับการเจริญเติบโต ของจังหวัดตาก และการปรับผังเมืองให้สอดคล้องกับความเป็นจริง เป็นการรองรับความเจริญเติบโตที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะการรองรับพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ซึ่งมีภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนไปร่วมแสดงความคิดเหตุกันจำนวนมาก โดยการประชุมดังกล่าว ทางกรมโยธาธิการ และผังเมือง ได้มอบหมายให้บริษัทเอาไอเอ็ม เทคโนโลจิสต์ติก จำกัดเป็นที่ปรึกษาโครงการ ฯ ในที่ประชุมได้เชิญภาคส่วนต่างๆ จากหอการจังหวัดตาก  สภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก และ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากพื้นที่ต่างๆ ขึ้นบนเวที ในการแสดงความคิดเห็นด้านต่างๆด้วย   นายชัยวัฒน์ วิฑิตย์ธรรมวงศ์ ประธานอาวุโส สภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก กล่าวว่าต้องการให้กรมโยธาธิการ และผังเมืองไม่ต้องกำหนดสี ในพื้นที่ ๑๔ ตำบล ของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก( แม่สอด=แม่ระมาด=พบพระ) แต่ให้สามารถทำอุตสาหกรรมได้ แต่ต้องเป็นอุตสาหกรรมที่ปลอดจากมลภาวะ ไม่สร้างปัญหาให้ชุมชน หมูบ้าน ทั้งนี้เพื่อแก้ปัญหาที่ดินราคาแพงด้วย    ด้านนายสมศักดิ์ คะวีรัตน์ อดีตประธานหอการค้า จ.ตาก กล่าวว่า การวาง และจัดทำผังเมืองรวมของจังหวัดตาก ต้องมองระยะยาว เพราะจะพลาดโอกาสไม่ได้ เนื่องจากเอกชนจากประเทศเพื่อนบ้าน และจากต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศจีน สิงคโปร์   ก็เป็นคู่แข่งที่สำคัญในอนาคต ซึ่งต้องวางแผนให้ดี    สำหรับปัญหาผังรวมตาก มีหลายพื้นที่ ที่ไม่สามารถทำอะไรได้ เพราะเป็นพื้นที่สีเขยว และสีไม่สอดคล้องการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่  
Font size
A+ A A-

Share:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

govenor ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก

นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์

ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก


เกี่ยวกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ

ส่วนงาน เขตพัฒนา ศก.พิเศษปฎิทินกิจกรรม

ดาวน์โหลด

เอกสารการประชุม


แบบสำรวจออนไลน์

ข้อมูลที่นำเสนอบนเว็บไซต์ TAKSEZ มีประโยชน์ต่อท่านมากน้อยเพียงใด ?

ข่าวล่าสุด

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

  • 5

    กำลังใช้งาน
  • 114

    ผู้ชมวันนี้
  • 245,999

    ผู้ชมทั้งหมด


สำหรับผู้ดูแลระบบ

QRCode taksez.com

Search from

taksez.com google.com