เข้าสู่ระบบ   สมัครสมาชิก
คณะกรรมการ ตรวจสอบ เเละประเมิณผลโครงการ ของ ค.ต.ป. ประจำกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ ติดตามเเผนงาน โครงการที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานสถานในศึกษา โครงการทวิศึกษาเเละเเผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ - taksez.com

คณะกรรมการ ตรวจสอบ เเละประเมิณผลโครงการ ของ ค.ต.ป. ประจำกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ ติดตามเเผนงาน โครงการที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานสถานในศึกษา โครงการทวิศึกษาเเละเเผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุม สำนักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก อ.แม่สอด จ.ตาก นายสุทธา  สายวาณิชย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ให้การต้อนรับ นายมนัส. เเจ่มเวหา ประธานคณะกรรมการ ตรวจสอบ เเละประเมิณผลโครงการ ของ ค.ต.ป. ประจำกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะ ที่เดินทางมาประชุมติดตาม ตรวจสอบ เเละประเมิณผลโครงการ ของ ค.ต.ป. ประจำกระทรวงศึกษาธิการ ตามเเนวทางการตรวจสอบ  เเละประเมิณผลภาคราชการประจำปี 2560 ซึ่งได้กำหนดให้คณะกรรมการฯ ติดตาม ตรวจสอบ เเละประเมิณผล  โครงการสำคัญตามนโยบายของรัฐบาล หรือยุทธศาสตร์ของกระทรวง ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้พิจารนาเลือกและติดตามเเผนงาน โครงการที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานสถานในศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดตาก โครงการทวิศึกษาเเละเเผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

ในการนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตากได้บรรยายสรุปเกี่ยวกับการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก เเละการพัฒนาศักยภาพชายเเดนในด้านต่างๆของจังหวัดตาก นอกจากนี้ ยังให้หน่วยงานด้านการศึกษาในพื้นที่ ให้ข้อมูลแผนงานเเละการดำเนินการพัฒนาในส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อให้คณะได้รับทราบข้อมูลเเละรวบรวมเสนอต่อส่วนกลาง พร้อมทั้งร่วมวางเเนวทางการพัฒนา เเละบูรณาการสถานศึกษาควบคู่ไปกับนโยบายของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษได้ต่อไป
Font size
A+ A A-

Share:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

govenor ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก

นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์

ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก


เกี่ยวกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ

ส่วนงาน เขตพัฒนา ศก.พิเศษปฎิทินกิจกรรม

ดาวน์โหลด

เอกสารการประชุม


แบบสำรวจออนไลน์

ข้อมูลที่นำเสนอบนเว็บไซต์ TAKSEZ มีประโยชน์ต่อท่านมากน้อยเพียงใด ?

ข่าวล่าสุด

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

  • 11

    กำลังใช้งาน
  • 121

    ผู้ชมวันนี้
  • 246,006

    ผู้ชมทั้งหมด


สำหรับผู้ดูแลระบบ

QRCode taksez.com

Search from

taksez.com google.com