เข้าสู่ระบบ   สมัครสมาชิก
ตาก จัดประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการสำนักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก - taksez.com

ตาก จัดประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการสำนักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมสำนักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก อ.แม่สอด จ.ตาก นายสุทธา สายวาณิชย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการสำนักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ร่วมกับเจ้าหน้าที่ หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน หน่วยงานสังกัดกระทรวงพาณิชย์ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตาก (บ.ประชารัฐรักสามัคคี จำกัด) และเจ้าหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

โดยที่ประชุมได้ชี้แจง เรื่อง ระเบียบปฏิบัติการใช้อาคารและสถานที่อาคารสำนักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก แนวทางการดำเนินงานศูนย์สถาปนาความสัมพันธ์บ้านพี่เมืองน้อง (Sister City) ระหว่าง จ.ตาก และ จ.เมียวดี  การขอใช้พื้นที่ภายในอาคารสำนักงานฯ เพิ่มเติม (ธนารักษ์พื้นที่ตาก และ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) รายงานบทบาทหน้าที่ ผลการปฏิบัติงาน และการใช้พื้นที่ของหน่วยงานภายในอาคารสำนักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก 

ทั้งนี้ เพื่อเป็นแนวทางบริหารจัดการร่วมกันของทุกหน่วยงาน และเดินหน้าขับเคลื่อนศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน One Stop Service: OSS เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากในทุกมิติต่อไป
Font size
A+ A A-

Share:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

govenor ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก

นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์

ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก


เกี่ยวกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ

ส่วนงาน เขตพัฒนา ศก.พิเศษปฎิทินกิจกรรม

ดาวน์โหลด

เอกสารการประชุม


แบบสำรวจออนไลน์

ข้อมูลที่นำเสนอบนเว็บไซต์ TAKSEZ มีประโยชน์ต่อท่านมากน้อยเพียงใด ?

ข่าวล่าสุด

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

  • 11

    กำลังใช้งาน
  • 94

    ผู้ชมวันนี้
  • 238,670

    ผู้ชมทั้งหมด


สำหรับผู้ดูแลระบบ

QRCode taksez.com

Search from

taksez.com google.com