เข้าสู่ระบบ   สมัครสมาชิก
รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เปิดโครงการบริการวิชาการ เปิดโลกทัศน์สู่อุดมศึกษา ภายใต้งาน นิทรรศการวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรแม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก - taksez.com

รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เปิดโครงการบริการวิชาการ เปิดโลกทัศน์สู่อุดมศึกษา ภายใต้งาน นิทรรศการวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรแม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก

วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐  น. ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรแม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก มอบหมายให้ นายสุทธา สายวาณิชย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานเปิดงานโครงการบริการวิชาการ เปิดโลกทัศน์สู่อุดมศึกษา ภายใต้งาน นิทรรศการวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรแม่สอด โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษา หัวหน้าส่วนราชการและภาคเอกชน ร่วมเป็นเกียรติในพิธี    โดยหลังจากพิธีเปิด รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ได้กล่าวเปิดการสัมมานาบรรยายในหัวข้อ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก การเปลี่ยนแปลงเพื่อการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ทั้งนี้ เพื่อเป็นเวทีให้นักศึกษาได้รับความรู้ สร้างความเข้าใจในเรื่องเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ที่เป็นนโยบายการพัฒนาของประเทศ ตลอดจนกระตุ้นให้นักศึกษามีความพร้อมด้านการศึกษาในวิชาชีพที่ตนต้องการ ควบคู่ไปกับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในอนาคต พร้อมพัฒนาตนเองเพื่อจะมาเป็นบุคลากรในการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากได้ต่อไป
Font size
A+ A A-

Share:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

govenor ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก

นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์

ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก


เกี่ยวกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ

ส่วนงาน เขตพัฒนา ศก.พิเศษปฎิทินกิจกรรม

ดาวน์โหลด

เอกสารการประชุม


แบบสำรวจออนไลน์

ข้อมูลที่นำเสนอบนเว็บไซต์ TAKSEZ มีประโยชน์ต่อท่านมากน้อยเพียงใด ?

ข่าวล่าสุด

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

  • 13

    กำลังใช้งาน
  • 96

    ผู้ชมวันนี้
  • 238,672

    ผู้ชมทั้งหมด


สำหรับผู้ดูแลระบบ

QRCode taksez.com

Search from

taksez.com google.com